Funkcje i zalety systemu telewizji przemysłowej CCTV - telewizji dozorowej.

Nowoczesne zabezpieczenie mienia firmy. W obiektach wyposażonych w kamery przemysłowe spada ilość kradzieży. Zdalna kontrola pracy pracowników. Łatwe przechowywanie zapisanych nagrań oraz ich szybkie przeglądanie. Identyfikacja osoby znajdującej się w miejscu, do którego jest ograniczony dostęp. Zdalne sterowanie kamerami za pomocą aplikacji dostępnej globalnie. Kompresja zapisu wideo dowolnym kodekiem video i audio. Możliwość uruchomienia alarmu po zarejestrowaniu ruchu w obrębie danej kamery. Zapis i przechowywanie materiału z kamer CCTV na dysku serwera lub innym nośniku (CD, DVD).
Możliwość stosowania kamer w różnych warunkach atmosferycznych. Całodobowa obserwacja strzeżonego obszaru. Całodobowa rejestracja obrazów ze wszystkich kamer jednocześnie. Niski koszt instalacji systemu cyfrowego CCTV. Stosowane przez nas urządzenia mają sprawdzoną jakość, posiadają homologację oraz wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające je do użytku na terenie Polski. Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz okresowe przeglądy systemów.