Systemy alarmowe

System alarmowy pozwala na identyfikację zagrożenia w strefach chronionych oraz podjęcie interwencji przez pracowników ochrony pełniących dyżur na obiekcie lub inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Odpowiednio dobrany system alarmowy znacznie podwyższa wydajność ochrony. Jego elementy pozwalają na weryfikację zagrożenia w newralgicznych strefach obiektu. Dobrze zaprojektowany system alarmowy daje możliwość wykrycia zagrożenia jeszcze przed fizycznym wtargnięciem na chroniony obiekt. Dodatkowym atutem przemawiającym za zastosowaniem systemów alarmowychjest zdalna możliwość weryfikacji zdarzeń na obiekcie (podgląd i rejestracja załączeń systemu, możliwość sprawdzenia statusu obiektu).

Systemy alarmowe dają dużą możliwość nie tylko przed kradzieżą czy naruszeniem strefy chronionej. Dodatkowe komponenty, które można stopniowo łączyć w element ostrzegania mogą:

Sygnalizować m.in.:

pożar, ulatnianie tlenku węgla oraz gazu - przekazując informację do straży pożarnej zalanie np. z powodu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej Sterować m.in.:

centralnym ogrzewaniem (klimatyzacją) - nagrzewa dom na określoną godzinę, podczas nieobecności domowników uruchamia tryb ekonomiczny oświetleniem z poza domu - służy odstraszeniu potencjalnych złodziei i wywołanie wrażenia, że mieszkańcy są w domu bramą wjazdową czy garażową