System antynapadowy

System łączy w sobie dwie podstawowe funkcje: informacyjną i ochrony życia. Składa się na niego: radiolinia antynapadowa, piloty antynapadowe oraz urządzenia monitorujące.
Proste połączenie trzech urządzeń mających bardzo dużo zastosowań, jako system napadowy pracowników ochrony realizujących na co dzień ochronę fizyczną we wszystkich rodzajach obiektów
Rozwiązanie to szczególnie przydatne jest w sytuacjach wystąpienia: zagrożenia życia, utraty zdrowia, wystąpienia okoliczności typu pożar, napad, wymuszenie, ponieważ sygnał z tego systemu jest przekazywany za pośrednictwem dyspozytora do służb medycznych i ratowniczych. Niewielki nakład finansowy poniesiony na zakup i montaż tego systemu oraz szerokie zastosowanie to niewątpliwie wymierne korzyści dla klienta.