Ochrona stacjonarna

Podstawową zasadą działania INTERSECURIT jest dostarczenie kontrahentowi kompleksowej usługi gwarantującej bezpieczeństwo osób oraz ochronę mienia należącego do zleceniodawcy. Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym systemem, uzależnionym od rodzaju chronionego obiektu. Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta. Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie : rzez naszych specjalistów wizji lokalnej obiektu, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń a następnie opracowanie procedur eliminujących -ożenią zidentyfikowane oraz wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom zidentyfikowanym (potencjalnym). W obiektach chronionych przez INTERSECURIT system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.

Ochrona za pomocą systemu wyspecjalizowanych punktów

Posterunki stałe - znajdują się w strategicznych miejscach chronionych obiektów, przez które zwyczajowo odbywa się ciągły ruch osobowy oraz towarowy. Zakres obowiązków pracowników stacjonarnej ochrony fizycznej na tych posterunkach jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do specyfiki obiektu oraz potrzeb kontrahenta.

Posterunki obchodowe - stworzyliśmy w celu świadczenia usługi ochrony w sposób racjonalny i mający uzasadnienie ekonomiczne, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Posterunki recepcyjne - zapewnia prawidłowe, codzienne funkcjonowanie firmy oraz wspiera działania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń. Z tego względu na posterunki recepcyjne delegujemy pracowników pełniących jednocześnie rolę "wizytówek" chronionych obiektów oraz przeszkolonych z zakresu ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa. Posterunki niestandardowe - służą realizacji kompleksowej usługi ochrony fizycznej. Służba ochrony wykonywana jest przez pracowników posiadających specjalistyczne umiejętności oraz uprawnienia w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, obsługi wagi towarowej, obsługi zabezpieczeń technicznych, pomocy przed medycznej itp.