Monitoring obiektu z interwencją

Systemu alarmowy podłączony do systemu monitorowania obiektów w znaczący sposób podnosi poziom zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub np. pożarem. Monitoring jest skuteczną i relatywnie najtańszą formą ochrony mienia.
Usługa monitoringu polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną Internetem lub GSM/GPRS, do lokalnej stacji monitorowania. Stacja obsługiwana jest przez przeszkolonych w tym celu pracowników 24 godziny na dobę.

Jak działa Monitoring?
System alarmowy zainstalowany w obiekcie inicjuje informacje np. o zakłóceniu jednego z detektorów. W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny, będący najbliżej miejsca zdarzenia oraz wzywa jednostki specjalne np. Straż Pożarną Policję, służby medyczne. Patrol dociera do obiektu w ciągu 5 do 15 minut w celu ujęcia sprawcy lub zabezpieczenia obiektu. Do patroli interwencyjnych zatrudniani są wyszkoleni pracownicy. Każdy pojazd, którym porusza się patrol wyposażony jest w nadajnik GPS co pozwala na ustalenie najbliższej jednostki zdarzenia. Posiadamy własną Stację Monitorowania, opartą na najnowszej technologii. Sygnały monitorowane przez Stację monitorowania uzależnione są od rodzaju zainstalowanego systemu alarmowego w obiekcie.

Zawansowane systemy mogą generować informacje o naruszeniach:

  • alarm włamaniowy,
  • alarm napadowy,
  • sabotaż systemu,
  • sygnalizacja pożar, gaz,
  • usterki systemu,
  • awaria zasilania.


Zalety monitoringu
24 godzinny dozór chronionego obiektu systemem monitorowania, natychmiastowa reakcja w sytuacji zagrożenia, prewencyjne podjazdy patroli interwencyjnych, monitorowanie ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego, usterki systemu, oznakowane obiekty odstraszają potencjalnych intruzów.