Monitoring wizyjny - zabezpieczenie 24 godziny na dobę

Alarmy zgłaszane przez SSWiN, transmitowane są do naszej Stacji Monitorowania w celu zdefiniowania alarmu, poprzez nawiązanie połączenia wizyjnego, które określa przyczynę zgłoszenia. W sytuacji zagrożenia na miejsce zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna. Patrol interweniując posiada dobre rozeznanie w sytuacji na obiekcie. Dzięki systemowi kamer zna liczbę intruzów i miejsce w którym się znajdują. W bardziej rozbudowanych systemach bieżący obraz z obiektu może być bezpośrednio przekazywany do wozu patrolowego.