Monitoring domu i patrole

Nasi klienci mogą chronić swój dom i rodzinę przed:

  • Włamaniem (czujniki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi, cz. kurtynowe)
  • Napadem (przenośne przyciski wezwania pomocy)
  • Pożarem (czujniki dymu)
  • Wybuchem gazu (detektory gazu ziemnego)
  • Zatruciem tlenkiem węgla (detektory czadu)
  • Zalaniem (czujniki wycieku wody)
  • Przepełnieniem się szamba (czujniki poziomu płynu)
  • Obniżeniem lub podwyższeniem temperatury w monitorowanym pomieszczeniu (czujniki temperatury).
  • Stratami spowodowanymi długotrwałym brakiem prądu (alarm braku zasilania).